Anders Brun

Styreleder


Styremedlem

Tlf: 466 39 712

Ingvild Augdal

Sekretær                                                           

Styremedlem

Øystein Haug

Økonomi og sponsoransvarlig                                                

Styremedlem       

Mona Falstad

Nestleder


Styremedlem


Stine Skilbrigt

Styremedlem

Torje G. Heimdal

Leder fotballgruppa                                                                   

Styremedlem

Knut Helge Haug

Leder ski/friidrett


Styremedlem

Åse Marie Eggen

Leder allidrett/handball


Styremedlem

Marius Brenne

Leder trimgruppa

Styremedlem