Trimavdeling 2024
Funksjon
Navn
Leder
Marius Brenne
Trim-medlem 
Solrun Brenne Blomsø
Trim-medlem
Siv Anita Brenne
Trim-medlem
Roselyn Memoi Bjørgum