NA

Kampvert              

 

På alle kamper i regi av Trøndelag Fotballkrets eller turneringer spilt på Ekne stadion, skal hjemmelaget stille med kampvert. En person (forelder) fra hjemmelaget oppnevnes som kampens kampvert og ifører seg gul kampvert-vest (henger i boden). Det bør rulleres på hvem som er kampens kampvert, slik at mange får et forhold til dens oppgaver.  Foreldrevettkort ligger tilgjengelig i kiosken/boden.


FØR kampen

* Lås opp garderober ved behov, møt opp 30-60 min før kamp. (Hva som er hensiksmessig ifht bruk av garderobe eller ikke)

* Ønske begge lag, dommer(e) og tilskuere velkommen og oppfordre til positivitet under kampen. Tilskuere skal stå på motsatt side av lagene og godt utenfor sidelinjen.

* Tilby hjemme/bortelags trener(e)/lagleder(e) en kaffe. 

* Delta på Fair play-møtet sammen med dommer(e) og begge lags trenere. (Instruks for møtet ligger nederst i kampvert-instruksen)  

* Ha kjennskap til hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113. (Henger ved hovedinngang skolen)


UNDER kampen

* Være synlig rundt banen under kamp, gå i dialog med trenere/dommer(e) ved behov.

* Oppfordre til positivitet blant tilskuerne. Ta kontakt hvis det går over streken, vise til foreldrevettregler.

* Være tilgjengelig for dommeren underveis i kampen og i pausen.


ETTER kampen

* Takke begge lag og dommer(e) for kampen.

* Melde ifra til ledelsen i klubben hvis det oppsto uønskede hendelser før, under eller etter kamp.

* Ta initiativ til rydding rundt banen, flytte mål av banen ved behov.


INSTRUKS FAIR PLAY MØTE

BARNEFOTBALL 6-12 ÅR

 Hjemmelagets trener tar initiativ til et Fair play-møte mellom trenerne, dommeren og kampverten før kampen. Utgangspunktet for en jevn og utviklende kamp er NFFs barnefotballregler. Gå gjennom følgende punkter på møtet og gjør tydelige avtaler:

 

Spillet:

1. Det skal ikke være høyt press ved igangsetting fra motstanders keeper ved dødball (spilleregel 16).

 2. Ekstra spiller kan settes inn ved fire måls differanse (spilleregel 3).

3. Målsparkregelen og tilbakespillsregelen benyttes (spilleregel 12 og 16).

 4. Når kampen er ujevn – hvilke andre virkemidler skal vi benytte for å få den jevnere? 

Rammene:  Husk Fair play-hilsen før og etter kampen.  Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og spillersiden. Det må være enighet om å gjøre dommeren god. Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner. Trenerne avslutter Fair play-møtet med Fair play-hilsen.

 

UNGDOMSFOTBALL 13 -19 ÅR

Hjemmelagets trener tar sammen med kampverten initiativ til et Fair play-møte mellom dommeren og trenerne før kampen. Gå gjennom disse punktene på møtet og gjør tydelige avtaler:

 1. Husk Fair play-hilsen før og etter kampen.

 2. Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av der lagledere og spillere står.

 3. Trenere/lagledere har ansvar for å skape et godt Fair play-klima under kampen.

 4. Det må være enighet om å gjøre dommeren god.

 5. Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner.

 6. Etter myntkastet gjennomfører dommer og kapteiner Fair play-hilsen.Trenerne avslutter Fair play-møtet med Fair play-hilsen.