Krav om politiattest i Ekne Idrettslag


Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Ekne Idrettslag blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Ta kontakt med vår politiattestansvarlig så ordner vedkommende med en "bekreftelse av formål" på vegne av Ekne Idrettslag. Denne bekreftelsen må legges ved politiattesten. Ekne IL sin kontaktperson er:
Anne Rundhaug
e-post: anner-74@online.no
telefon: 97 74 48 31

Når du har mottatt "bekreftelse på formål" så kan du se nedenfor å følge "Politiattest - trinn for trinn"


Våre representanter har taushetsplikt overfor vedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.


                                   Politiattest - trinn for trinn

  1. Logg deg inn på Politiattest - søk på nett – Politiet.no med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
  2. Velg «frivillige organisasjoner» både under formål og kategori.
  3. Laste opp en bekreftelse av formål som du har fått fra politiattestansvarlig i Ekne IL (kan laste opp bilde og dokumenter).
  4. Vent på svar (kan ta alt fra noen timer til en drøy uke).
  5. Fremvis politiattesten til politiattestansvarlig (Anne Rundhaug)