Barneidrettsavdeling/ Håndball 2024
Funksjon
Navn
Leder
Åse Marie Eggen
Barneidrettsmedlem
Inger Lise Hammervik
Barneidrettsmedlem
Silje Iren Norberg
Hoopit-ansvarlig                                                                          Mona Falstad